Lithium manganese dioxide (Li-MnO2) 3.0V cellen

Lithium manganese dioxide (Li-MnO2) 3.0V cellen